सेवा अनुरोध पेश गर्दै,
वा भुक्तानी प्रश्न सजिलो छ!

आफ्नो लुगा धुने सेवा संग मद्दत खोज्दै हुनुहुन्छ? हामी मद्दत गर्न यहाँ छौं! हाम्रो उपकरणको बारेमा प्रायः सोधिने प्रश्नहरूको लागि सोधिने प्रश्नहरू हेर्नुहोस्, वा हामीलाई त्रुटिपूर्ण मेसिनको बारेमा बताउनको लागि सेवा अनुरोध पेश गर्नुहोस्, र हाम्रा स्थानीय मर्मत प्राविधिकहरू सहयोग गर्न बाहिर आउनेछन्।

Coin Meter Support Portal