Gửi yêu cầu dịch vụ,
hoặc Câu hỏi thanh toán thật dễ dàng!

Bạn đang tìm kiếm trợ giúp về dịch vụ giặt ủi của mình? Chúng tôi ở đây để giúp đỡ! Hãy xem Câu hỏi thường gặp để biết các câu hỏi thường gặp về thiết bị của chúng tôi hoặc gửi yêu cầu dịch vụ để cho chúng tôi biết về máy bị lỗi và các kỹ thuật viên sửa chữa tại địa phương của chúng tôi sẽ có mặt để hỗ trợ.

Coin Meter Support Portal