Chính sách bảo mật

Chính sách của chúng tôi là thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ bưu chính và email hoặc số điện thoại của bạn, là riêng tư và bí mật. Theo đó, thông tin cá nhân bạn cung cấp được lưu trữ ở một vị trí an toàn, chỉ nhân viên được chỉ định mới có thể truy cập được và chỉ được sử dụng cho mục đích mà bạn cung cấp thông tin.

Nếu bạn cũng đã cho biết trên trang web của chúng tôi rằng bạn muốn nhận thông tin, ưu đãi, dịch vụ, ấn phẩm hoặc tư cách thành viên thì thông tin cá nhân của bạn sẽ được thêm vào danh sách gửi thư thích hợp; một số trong đó có thể được tạo bởi bên thứ ba nhưng do chúng tôi quản lý. Nếu bất cứ lúc nào, bạn thay đổi ý định và muốn thêm hoặc xóa tên của mình khỏi danh sách gửi thư của chúng tôi hoặc sửa thông tin cá nhân của bạn, vui lòng truy cập liên kết liên hệ với chúng tôi trên trang web này.

KHÔNG TIẾT LỘ THÔNG TIN CHO BÊN THỨ BA
Thông tin cá nhân sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba, trừ khi luật pháp, quy định yêu cầu hoặc liên quan đến việc phục vụ nhu cầu trực tiếp của bạn. Chúng tôi sẽ không bán thông tin cá nhân.

GHI ÂM CUỘC GỌI ĐIỆN THOẠI
Xin lưu ý rằng bất kỳ cuộc trò chuyện qua điện thoại nào bạn có với chúng tôi đều có thể được ghi lại vì lý do đảm bảo chất lượng.

KHÔNG THEO DÕI THÔNG TIN NHẬN DẠNG MÁY TÍNH
Chúng tôi sẽ theo dõi thông tin về các lượt truy cập vào trang web của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi tổng hợp số liệu thống kê hiển thị số lượng khách truy cập hàng ngày vào trang web của chúng tôi, các yêu cầu hàng ngày chúng tôi nhận được đối với các tệp cụ thể trên trang web của chúng tôi và những yêu cầu đó đến từ quốc gia nào. Những số liệu thống kê tổng hợp này được sử dụng nội bộ để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho công chúng và cũng có thể được cung cấp cho người khác, nhưng một lần nữa, số liệu thống kê không chứa thông tin cá nhân và không thể được sử dụng để thu thập những thông tin đó.

TỆP ĐĂNG NHẬP
Giống như nhiều trang Web khác, chúng tôi sử dụng các tệp nhật ký. Những tệp này chỉ ghi lại nhật ký của khách truy cập vào trang web – thường là một quy trình tiêu chuẩn dành cho các công ty cung cấp dịch vụ lưu trữ và là một phần phân tích của dịch vụ lưu trữ. Thông tin bên trong tệp nhật ký bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), loại trình duyệt, Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), dấu ngày/giờ, trang giới thiệu/thoát và có thể cả số lần nhấp chuột. Thông tin này được sử dụng để phân tích xu hướng, quản trị trang web, theo dõi chuyển động của người dùng trên trang web và thu thập thông tin nhân khẩu học. Địa chỉ IP và các thông tin khác không được liên kết với bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng cá nhân.

COOKIE VÀ ĐÈN WEB
Chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về sở thích của khách truy cập, để ghi lại thông tin cụ thể của người dùng trên những trang mà khách truy cập trang web truy cập hoặc truy cập và để cá nhân hóa hoặc tùy chỉnh nội dung trang web của chúng tôi dựa trên loại trình duyệt của khách truy cập hoặc thông tin khác mà khách truy cập gửi qua trình duyệt của họ.

COOKIE PHÂN TÍCH
Google, với tư cách là nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để theo dõi phân tích trang trên trang web của chúng tôi.
Việc Google sử dụng cookie DART cho phép nó phân phát quảng cáo tới khách truy cập trang web của chúng tôi dựa trên lượt truy cập của họ vào trang web của chúng tôi và các trang web khác trên Internet.
Người dùng có thể từ chối sử dụng cookie DART bằng cách truy cập chính sách bảo mật của quảng cáo và mạng nội dung Google tại URL sau – http://www.google.com/privacy_ads.html

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ TRỰC TUYẾN CHỈ
Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho các hoạt động trực tuyến của chúng tôi và có giá trị đối với khách truy cập vào trang web của chúng tôi cũng như liên quan đến thông tin được chia sẻ và/hoặc thu thập ở đó. Chính sách này không áp dụng cho bất kỳ thông tin nào được thu thập ngoại tuyến hoặc qua các kênh khác ngoài trang web này.

QUẢNG CÁO TIẾP THỊ LẠI
Ngoài việc sử dụng cookie và các công nghệ liên quan như được mô tả ở trên, chúng tôi cũng có thể cho phép một số công ty bên thứ ba nhất định giúp chúng tôi điều chỉnh quảng cáo mà chúng tôi cho rằng có thể được người dùng quan tâm cũng như thu thập và sử dụng dữ liệu khác về hoạt động của người dùng trên Trang web của chúng tôi và/hoặc Dịch vụ (ví dụ: cho phép họ điều chỉnh quảng cáo trên các dịch vụ của bên thứ ba). Các công ty này có thể phân phối quảng cáo cũng có thể đặt cookie và theo dõi hành vi của người dùng.

BẰNG LÒNG
Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi và đồng ý với các điều khoản của nó.